Home > Menu

TopCatering (Meat & Seafood)

 • Lake Trout....(30 pcs $45)......(50 pcs $73)......(75 pcs $108)......(100 pcs $135)
  -
 • Whiting Fish....(30 pcs $45)......(50 pcs $73)......(75 pcs $108)......(100 pcs $135)
  -
 • Flounder Fish....(30 pcs $43)......(50 pcs $70)......(75 pcs $102)......(100 pcs $130)
  -
 • Tilapia Fish....(30 pcs $60)......(50 pcs $95)......(75 pcs $140)......(100 pcs $180)
  -
 • Fried Jumbo Shrimp....(30 pcs $30)......(50 pcs $47)......(75 pcs $70)......(100 pcs $93)
  -
 • Fried Chicken Mix....(30 pcs $40)......(50 pcs $65)......(75 pcs $88)......(100 pcs $115)
  -
  (Breast Wing, Leg & Thigh)
 • Fried Chicken....(30 pcs $33)......(50 pcs $52)......(75 pcs $73)......(100 pcs $93)
  -
  (Wing or Drumstick)
 • Baked Turkey Wings....(30 pcs $78)......(50 pcs $125)......(75 pcs $190)......(100 pcs $250)
  -
 • Baby Back Ribs....(30 pcs $55)......(50 pcs $85)......(75 pcs $125)......(100 pcs $165)
  -