Home > Menu

TopCatering (Meat & Seafood)

 • Lake Trout....(30 pcs $55)......(50 pcs $88)......(75 pcs $129)......(100 pcs $165)
  -
 • Whiting Fish....(30 pcs $55)......(50 pcs $88)......(75 pcs $129)......(100 pcs $165)
  -
 • Flounder Fish....(30 pcs $55)......(50 pcs $88)......(75 pcs $129)......(100 pcs $165)
  -
 • Tilapia Fish....(30 pcs $70)......(50 pcs $110)......(75 pcs $165)......(100 pcs $210)
  -
 • Fried Jumbo Shrimp....(30 pcs $37)......(50 pcs $55)......(75 pcs $80)......(100 pcs $105)
  -
 • Fried Chicken Mix....(30 pcs $48)......(50 pcs $78)......(75 pcs $115)......(100 pcs $148)
  -
  (Breast Wing, Leg & Thigh)
 • Fried Chicken....(30 pcs $50)......(50 pcs $82)......(75 pcs $120)......(100 pcs $155)
  -
  (Wing or Drumstick)
 • Baked Turkey Wings....(30 pcs $93)......(50 pcs $152)......(75 pcs $225)......(100 pcs $290)
  -
 • Baby Back Ribs....(30 pcs $70)......(50 pcs $110)......(75 pcs $160)......(100 pcs $210)
  -